Top
درج مطلب
جناب آقای محمد عبدی
 
تئاتر و آموزش مبانی بازیگری و همچنین تمرین بازی های تئاتر می تواند تاثیرات بسیاری بر روی شناخت دانش آموزان از خود داشته باشد و همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس آنها و شناخت نقاط ضعفشان می گردد.
 
 
فعالیت ها :
تدریس در مدارس انرژی اتمی _ رهیار _ مصباح_ سلام_ علامه طباطبایی-
کارگردان برگزیده جشنواره های دانشجویی، آیینی و سنتی، تئاتر شهر،سوره و...
5سال مربی برگزیده آموزش و پرورش در سطح کشور ....
 
 
 
 
تحصیلات :
کارشناس کارگردانی و عکاسی