پایه ها
 
کارگاه ها و دوره ها
 
تاریخ نگار کارگاه ها و دوره ها
 
     
 
                                                                      فعالیت های تازه  
بازدید از کارگاه کفش
بازدید از کارگاه کفش

باغ کتاب
باغ کتاب
 

ماهی سیاه کوچولو
آشنایی با صمد بهرنگی

جشن تولد
یه جشن تولد پرشور

تئاتر سفر به آینده
تئاتر سفر به آینده

جوشکاری
آشنایی با نکات ایمنی جوشکاری

13 آبان
روز دانش آموز

تماشای فوتبال در مدرسه
تماشای فوتبال در مدرسه

پیاده روی اربعین
راهپیمایی اربعین

دیدار با خانم دکتر ایروانی
جلسه ارائه و نقد رویکرد دبستان در دانشگاه تهران
     
 
 
 
 
 
نشانی:
        * بزرگراه شیخ فضل الله(شرق)، قبل از یادگار، خروجی ستارخان، همایونپور، خارک، نبش اکبری، دبستان موعود
        * ستارخان(شرق)، بعد از پل ستارخان، انتهای توکلی، کوچه اکبری، دبستان موعود
        * خیابان شهید حبیب الله، خیابان خارک، نبش کوچه اکبری (دسترسی خودرو از سادات، کجور)
تلفن : 66551432