Top
گزارش فعالیت های پایه دوم
نمایش خلاق
طراحی نمایش خلاق و عروسک

کشور های مختلف
آشنایی با پرچم کشور های مختلف

همکاری و مسئولیت پذیری
همکاری و مسئولیت پذیری

مفهوم درس قطره قطره
کمک به خیریه با درس قطره قطره

زنگ علوم
مفهوم شب و روز

زنگ ریاضی
آشنایی با اشکال هندسی

املای باغی
یه نوع املای پر از انرژی دیگه

زنگ فارسی
رفتن به امام زاده عینعلی و زینعلی

زنگ علوم
مفهوم آلودگی آب

زنگ فارسی
املای ماسه ای

برج کلمات
برج کلمات

نمایش خلاق
نمایش خلاق

بازی و فارسی
بازی و فارسی

بازی و ریاضی
بازی و اعداد

مسواک
مسواک زدن

زنگ زبان یک کمپوت خوشمزه
زنگ زبان یک کمپوت خوشمزه

صبحانه و نهار
صبحانه و نهار را در حیاط خوردیم

ساختن کتابخانه
ما برای کلاسمان یک کتابخانه میسازیم.

درست کردن پیتزا و آموزش کسر
مفهوم کسر رو با درست کردن پیتزا یاد گرفتیم

روز زمین پاک
جمع آوری زباله

مطالعه آزاد
مطالعه آزاد ، درس فارسی و شاهنامه

آشنایی با سوخت ها
آشنایی با انواع سوخت ها و درس علوم

جا سوییچی دست ساز
برای خودمان جا سوئیچی پرچم ایران درست کردیم

اجرای تئاتر
زنگ نمایش و اجرای یک تئاتر عالی
 

بازی و ریاضی
الگویابی ریاضی با استفاده از بازی

توضیحات تکالیف نوروزی
بسته حاضر تحویل فرزندان عزیزمان شد که ...

راه رفتن با جعبه با هدف تقویت قدرت و دقت
راه رفتن با جعبه با هدف تقویت قدرت و دقت

پرتاب کردن توپ
پرتاب کردن توپ با اهداف مشخص

اشکال هندسی
آموزش ساخت اشکال هندسی با استفاده از قیچی

دومینو
در این فعالیت بچه ها با سرگروهی یک نفر، هر یک بخشی از این سازه را بر عهده گرفتند و آن را به پایان رساندند .
سرپرست و مربی
 
سرپرست: جناب آقای محمدحسین کبیری
 
مربی: جناب آقای عرفان فتحی