Top
خبرهای پایه دوم 
برج کلمات
برج کلمات

نمایش خلاق
نمایش خلاق

بازی و فارسی
بازی و فارسی

بازی و ریاضی
بازی و اعداد

مسواک
مسواک زدن

زنگ زبان یک کمپوت خوشمزه
زنگ زبان یک کمپوت خوشمزه

صبحانه و نهار
صبحانه و نهار را در حیاط خوردیم

ساختن کتابخانه
ما برای کلاسمان یک کتابخانه میسازیم.

درست کردن پیتزا و آموزش کسر
مفهوم کسر رو با درست کردن پیتزا یاد گرفتیم

روز زمین پاک
جمع آوری زباله

مطالعه آزاد (هفته اول اردیبهشت)
مطالعه آزاد ، درس فارسی و شاهنامه

آشنایی با سوخت ها (هفته سوم فروردین)
آشنایی با انواع سوخت ها و درس علوم

جا سوییچی دست ساز (هفته سوم بهمن 96)
برای خودمان جا سوئیچی پرچم ایران درست کردیم

اجرای تئاتر (هفته چهارم آذر96)
زنگ نمایش و اجرای یک تئاتر عالی
 

بازی و ریاضی (هفته سوم آبان 96)
الگویابی ریاضی با استفاده از بازی

توضیحات تکالیف نوروزی
بسته حاضر تحویل فرزندان عزیزمان شد که ...

راه رفتن با جعبه با هدف تقویت قدرت و دقت
راه رفتن با جعبه با هدف تقویت قدرت و دقت

پرتاب کردن توپ
پرتاب کردن توپ با اهداف مشخص

اشکال هندسی
آموزش ساخت اشکال هندسی با استفاده از قیچی

دومینو
در این فعالیت بچه ها با سرگروهی یک نفر، هر یک بخشی از این سازه را بر عهده گرفتند و آن را به پایان رساندند .
معلم
سرپرست: جناب آقای محمدحسین کبیری
 
مربی: جناب آقای عرفان فتحی