Top
 
آئین نامه اجرایی مجتمع
آيين نامه فرهنگي و پژوهشی

آيين نامه فرهنگي و پژوهشی

 

برآنیم تا با زمینه سازی در جنبه ­های مختلف فرهنگ، به دانش ­آموزان برای یافتن روش­های مؤثر و مسئولانه در پاسخگویی به نیازهایشان و زندگی رضایتمند و شادمانه کمک کنیم و اهدافی همچون: زمینه سازی رشد خلاقیت های فرهنگی؛  تحقق و تقویت ارزش های متعالی اسلامی و ایرانی و ارتقای سطح همکاری جمعی و فرهنگِ مشارکت را همواره مد نظر خود قرار دهیم.

در آئین نامه زیر با زمینه ­هایی که در اولویت کار قرار گرفته و رویه ­هایی که برای رسیدن به پیشرفت و کامیابی در آنها تعریف شده، آشنا خواهید شد.

.

.


آئين نامه آموزشي

آئين نامه آموزشي

مقدمه

آموزش و پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای ذاتی آنهاست. لذا برنامه های آموزشی و پژوهشی دبیرستان موعود با هدف شکوفایی استعدادها و پروش دانش آموزان مفید و متعهد تدوین گردیده است
.
.

آیین نامه انضباطی

آیین نامه انضباطی

شما را سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و نظم در امور

امیر المومنین علی علیه السلام

الف-تعریف

انضباط : پایبندی به قوانین داخلی مدرسه ، رعایت اصول و احترام به روابط انسانی

شورای انضباطی : شورایی است متشکل از مدیر دبیرستان ، معاون اجرایی ، مدیر پایه و مدعوین مورد نظر مدیر جهت اتخاذ تصمیمات انضباطی مدرسه

.

.