پایه ها
 
کارگاه ها و دوره ها
 
تاریخ نگار کارگاه ها و دوره ها
                                                                      فعالیت های تازه  
جشن تولد
یه جشن تولد پرشور

تئاتر سفر به آینده
تئاتر سفر به آینده

جوشکاری
آشنایی با نکات ایمنی جوشکاری

13 آبان
روز دانش آموز

تماشای فوتبال در مدرسه
تماشای فوتبال در مدرسه

پیاده روی اربعین
راهپیمایی اربعین

دیدار با خانم دکتر ایروانی
جلسه ارائه و نقد رویکرد دبستان در دانشگاه تهران

اردوی باغ پرندگان
اردوی باغ پرندگان

روز سالمند
یک نمایش جالب

روز آتش نشان
 آتش نشان های مهربان مهمان مدرسه ما بودند
     
 
 
 
 
 
نشانی:
        * بزرگراه شیخ فضل الله(شرق)، قبل از یادگار، خروجی ستارخان، همایونپور، خارک، نبش اکبری، دبستان موعود
        * ستارخان(شرق)، بعد از پل ستارخان، انتهای توکلی، کوچه اکبری، دبستان موعود
        * خیابان شهید حبیب الله، خیابان خارک، نبش کوچه اکبری (دسترسی خودرو از سادات، کجور)
تلفن : 66551432