چاپ خبر
یکشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
(حتما بخوانید)
پیام ارسال شده به خانواده ها از سوی مدرسه پس از اعلام نتایج مسابقات نمایش منطقه
در مسابقات نمايش منطقه، نمايش سومى ها اول، نمايش چهارمى ها دوم
و يكى از دانش آموزان سومى هم بازيگر اول شدند.
الحمدلله!
مى بينيم كه بدون ايجاد انگيزه هاى سطح پايينى مثل رقابت با ديگران و قهرمان شدن و ... هم، مى شود نتيجه گرفت. هرچند؛ فرآيندى كه از آغاز تمرين ها تا لحظه هاى اجراى نمايش، براى بچّه ها طى شد، بسيار بسيار مهم تر از اين نتيجه هاست. از اول هم نتيجه برايمان مهم نبود.
مهم نبود و به خاطر همين، همه ى بچه ها مشاركت داشتند و منتخب و نخبه و ...نداشتيم.

با اعتماد كامل، از شما نيز انتظار داريم كه در مواجهه با اين اتفاق، عزيزانمان را به لذّتى كه از تمرين و اجرا برده اند توجّه دهيد و رشد مهارت هاى گوناگونشان حين تمرينها را به آنها يادآورى فرماييد. از جمله مهارت هاى همكارى و مسئوليت پذيرى و خصلت زيباى تلاشگرى

در همين راستا، حضور عزيزانمان در مسابقات را به خانواده موعود تبريك گفتيم اما قهرمان شدنشان را، نه
 
انتهای پیام/.