Top
گزارش فعالیت های پایه پنجم
English time
زنگ زبان انگلیسی و رنگ کردن سفال
 

اردوی محلی
آشنایی با کاربرد های لوازم ورزشی پارک ها

زنگ صفر و یک
کار و تولید با نرم افزار اسکرچ

زنگ علوم
تجربه کار با عدسی ذره بین ها
 

زنگ فارسی
زنگ فارسی

زنگ علوم
درست کردن آتش با استفاده از نور خورشید
 

کمک به هموطنانمان
کمک به هموطنانمان در سیستان و بلوچستان

اردو محلی
بازدید از محله

داستان
شیری که جواب گلوله را با گلوله داد

شهادت امام حسن (ع)
آش نذری و پاک کردن سبزی
 
سرپرست و مربی
سرپرست: جناب آقای مهیار چراغی
 
مربی: جناب آقای علی کوثری