Top
اخبار پایه
اخبار تصویری
علوم و فعالیت تنفس
علوم و آزمایش تنفس

زبان+علوم
ترکیب درس زبان و علوم + سلول ها

ابزار
آشنایی با ابزار مختلف

مترو
فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

english time
making a wristlet

نمایش خلاق
یه نمایش فوق العاده

آموزش کسر
کسر رو خوب یاد می گیریم

کیک+زبان
زبان انگلیسی و یک کیک خوشمزه

آموزش و کار با ساعت
ساعت

ماشین ورود و خروج
ماشین ورودی و خروجی

داستان
داستان گوش دادیم

بانک بازی
مفهوم عدد نویسی با سکه

گونیا و زاویه
گونیا و زاویه

اهرم
کار با اهرم ها

زبان+ریاضی+کاردستی
زبان+ریاضی+کاردستی

ضرب نواری
ضرب نواری

english time
زنگ زبان و تزیین کلاس

جلد کردن کتاب
کتاب های درسی را خودمان جلد کردیم

روخوانی فارسی
برای تنوع، در حیاط درس میخوانیم
سرپرست و مربی
سرپرست: جناب آقای محمد هاشم خرم