Top
گزارش فعالیت های پایه سوم
زنگ علوم
طبقه بندی مواد غذایی

جدول ضرب
تابلوی جدول ضرب

رفتن به فروشگاه
مدیریت منابع مالی و...

مفهوم محیط
اندازه گیری محیط اشکال حقیقی

نمایش خلاق
ساخت عروسک های انگشتی خلاقانه
 

درس فداکاران
آشنایی با فداکاری های هر کدوم از شهدامون

زنگ ریاضی
آموزش مبحث هزارگان

لمس هوا
درس علوم (لمس هوا)

ساختن جاکفشی
ساختن جاکفشی برای کلاس

در جستجوی لیوان
جستجو در استخر شن

زبان و شجره نامه
کلاس زبان و آشنایی با مفهوم شجره نامه

بازی با کلمات
یادگیری هم خانواده ، متضاد، هم معنی و ...
 

ساختن جاکفشی
برای کلاسمان جا کفشی ساختیم
 

یادگرفتن محیط
اشکال هندسی ساختیم و محیط آن ها را حساب کردیم.

کمک به دوستانمان در درس فارسی
یاد دادن فارسی به دوستانمان

علائم راهنمایی و رانندگی
آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی از نزدیک

یک روز برفی
ورزش و بازی با برف

یادگیری کسر (هفته اول دی 96)
مفهوم کسر رو چه طور بفهمیم؟

درست کردن کیک
درست کردن کیک

پاک کردن ماهی
پاک کردن ماهی و کباب کردن آن
سرپرست و مربی
 
سرپرست: جناب آقای پویا دهقان
 
مربی: جناب آقای محمد علی اکبریان